Jump to content

Topluluk


Beğenilen Mesajlar

24-07-2017 tarihinden itibaren Tüm içerik arasında en beğenilenler

 1. 9 points
  gogol

  Aktif Karbon Kömürden Gelen Mucize

  ( Daha önce başka bir platformda derleyip yayınladığım aktif karbon ile ilgili ayrıntılı makaleyi, mevcut sitenin domain problemlerinden dolayı her an silinme riski ile karşı karşıyaya olduğunu fark ettim. bu sebeple en azından tüm hobici arkadaşların bundan böyle kolaylıkla ulaşabileceği resifbölgesi formda makaleyi paylaşmayı uygun gördüm. Talep halinde diğer başka makaleleri de ekeleyebilirim. Yazı bir kaç kaynaktan çeviri ve tecrübeler ile yazılmıştır. Kaynaklar silindiği için dipnot olarak ekleyemedim ) Aktif Karbon Kömürden Gelen Mucize Aktif karbonun akvaryum endistürisinin en çok satılan ürünlerinden biri olduğu kesindir. Çok uzun bir zamandır filtre malzemesi olarak kullanılmaktadır. Hazır satılan filtre medyalarının, sıklıkla iyon değiştirici reçine veya amonyak tutucu olarak anılan malzemelerin ve yüzlerce diğer akvaryum ürününün vazgeçilmez bileşenedir. Peki neden aktif karbon kullanıyoruz. Bunu herhangi bir akvariste sorduğumuzda size, kokuyu ve rengi almak için, akvaryum suyunu berraklaştırmak için diyecektir. Bu konuda haklıdırlar; çok güzel bir show tankınız olabilir fakat kimse balık kokan bir odaya girmek istemez. Özellikle resif akvaryumu hobicilerinin kafasında, aktif karbonun nasıl iş gördüğü konusunda bir çok soru işareti vardır. Karbon ile ilgili internette dolaşan ve hatta karbon ürünlerinin etiketlerinde bulunan hatalı bilgiler, insana şakınlık verecek düzeydedir. Ayda bir kaç gün tutumlu bir şekilde kullanılması gerektiği söylenmektedir. Hey millet ! aktif karbon zehirli değildir; doz aşımı yapılamaz. Tüm tuzunuzu veya eser elementlerinizi tüketemez. Aktif karbonun işi, sıklıkla organikler olarak adlandırılan organik atıkları toplamaktır. Derin kum yatağınız, büyük bir kalsiyum reaktörünüz, devasa bir devir-daim motorunuz olabilir fakat; bunların hiç biri organikler üzerinde herhangi bir etki göstermeyecektir. Organikler konusuna değinecek olursak, okyanuslar, bir seri doğal dönüşüm sistemleri ile, mükemmel bir organik atık uzaklaştırma dengesine sahiptir. Bu devasa su hacmi ve su yüzeyi, atık sürecini iştelen binlerce tür makro ve mikro canlıya ev sahipliği yapar. Evdeki akvaryumlarımız yaşam mücadalesi veren bu organizmaların sadece küçük bir parçasını barındırır. Bu kadar fazla canlının görece küçük hacimdeki kapalı bir sistemde oluşturduğu habitatta organikler birikmeye yatkındır ve doğal okyanus seviyerinin çok üstündeki bir konsantrasyona ulaşabilirler. Çok agresif su değişimleri yapılması bile bu organiklerin doğal seviyeri taklit edecek kadar su içinde yeterince dilue olmasını kesinlikle sağlayamaz. Amonyak, nitrit ve nitratları organiklerle karıştırmayınız. Bu nutrientlerin yok edilmesinden tüm akvaryumlarda bakteriler sorumludur. Akvaryumlarımız bu bakterilerin gelişimi için gerekli nutrientlerden oldukça zengindir.Diğer yandan organikler ise kompleks metabolik komponentler içerir( fenol, organik asit, protein, karbonhidrat, yağlar, proteinler ve hormonlar). Bu organiklerin yok edilmesi için akvaryumlarımızda doğru bakterileri geliştiremeyiz. Aslında kum yüzeyinde ve sump dibindeki tortularda organikler yüksek konsantrasyona ulaşır. Bu partiküller, pH, oksijen ve ORP(oksidayon redüksiyon potansiyeli) düzeyleri sabit oldukça oldukları yerde kalırlar. Ciddi sallamalar ve parçalama hareketleri bu partikülerin su içine karışmasına ve dolu bir tankta çığ etkisi baştacak bir kazaya neden olabilir. Organikler Nereden Geliyor ? Organikler balık ve omurgasızların metabolizmasında meydana gelen doğal bir sürecin ürünüdür. Tanka eklenen yemler az bir miktarını oluşturur( yani balık ne kadar fazlaysa organikler o kadar fazla, yemleme miktarını azlatmak organik seviyesini fazla etkilemeyecek). Özellikle resif tankları organiklere karşı daha korumasızdır çünkü; mercanlar ve omurgasızlar balıklardan daha fazla organik üretirler. ‘Coral slime’ denilen şeffaf mercan salgısı hemen hemen %100 organiktir. Bir mercanı elleyip rahatsız ettiğinizde bu salgıdan fazla miktarda bırakacaktır. Bu salgılar kafa motorlarında parçalanır, mekanik filtrelere takılır ve sonuçta akvaryum suyunda çözünür. Okyanuslar ise tam tersine, mercandan yüzlerce metre ötede bu salgılardan hızlıca kurtulmaktadır.Tüm diğer omurgasızlar ve balıklar tarafından tüketilen ‘coral slime’; özelleşmiş bakteriler tarafından hızlıca parçalanır ve plankton besini olarak kullanılır. Okyanusda herşey geri dönüştürülür; akvaryumda ise uzaklaştırılır. Organikler Neden Kötüdür? Organiklerin sadece bir kaçı marin habitat üzerine direkt toksik etkili iken, bunlar tanktan oksijeninizi çalacak heterotrofik bakterilerin gelişimini tetiklerler. Bu bakteriler aynı zamanda karbondioksit ( CO2) üretir. Sonuç, istenmeyen alglerin kolyca gelişebileceği uygun şartlar olan düşük pH ve düşük ORP dir. Organikler mavi ışık spektrumu penetrasyonunu( actinic 420 nm) büyük oranda bloke ederek akvaryum suyunun rengini sarı tonlara doğru hızlıca çevirir. Yüksek organik seviyeleri protein skimmer üstüne yük bindirir ve nitrat-fosfat seviyelerinin minimale indirilmesi zorlaşır. Organik kompenentlerin deniz akvaryumunda hangi organizmalara karşı nasıl ve ne şekilde etki edeceğini kimse bilemez. Daha fazla balık ve mercan olan akvaryumlarda organik seviyerinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Organiklerin balık gelişiminin marifeti olduğu sabit bir gerçektir. Bir balığın sadece bulunduğu hacim kadar büyüyebileceği söyleyen eski bir sır çözülmüştür. Bu durum gerçekte su volümü veye tank büyüklüğü ile alakalı değildir; sorumlu olan organiklerin birikimidir. Orta derece yüksek organik seviyelerinde, mercanlar ve omurgasızlar çoğalmalarını azaltmaya veya durdurmaya yatkındırlar. Bazı araştırmalar göstermektedir ki, yüksek organik seviyeleri ile hastalıklı organizma populasyon yoğunluğu arasında bir ilişki vardır. Organiklerin doğal yoldan azaltılması su kalitesinin artmasına ve daha sağlıklıklı türlerin oluşmasına neden olur. Aktif karbon organiklerin akvaryumdan uzaklaştırılmasında en etkili metottur. Organik Seviyesinin Yüksek Olduğu Nasıl Anlaşılır ? Deniz akvaryumlarında organik seviyesinin yüksek olduğunu gösteren bazı ip uçları vardır: (1) Düşük nutrient seviyelerine rağmen devam eden saç yosun problemi (2) Tankın köşelerinde veye sumpda bazı köpükleşmeler (3) Geri dönüş akıntısının veya yüzeye bakan dalga motorunun çözemediği, su yüzeyindeki yağlı film tabaka veya bulanık katman (4) Kaya ve kum üzerinde noktasal tarzda küçük cyanobakteria gelişimi Aktif Karbon Nasıl Çalışır ? Aktif karbon hindistan cevizi kabuğu, odun, linyit veya taş kömürden(bitümlü kömür) üretilen eşsiz bir üründür.Su içinde kullanmak için en uygun olan aktif karbonlar, bitümlü kömürden yapılanlardır. Bitümlü kömürden yapılan aktif karbonlar en uygun gözenek çeşidine ve yüzey alanına sahip olduğundan, diğer maddelerle hazırlanmış aktif karbonlara göre, gramları başına daha fazla madde çekebilirler. Bu yüzden akvaryum kullanımı için tercih edilmesi gereken tip budur. Malzemeyi aktifleştirme işlemi sırasında 750 Cº civarına ısıtılır ve basınç uygulanır( fiziksel aktifleştirme). Bu işlemin amacı malzemenin por yapısını çoğaltarak adsorpsiyon kapasitesini arttırmaktır. Bir aktif karbon taneciğinin iç yapısı makropor ve mikroporlardan oluşur.Bu porların yüzey alanı çok büyüktür. Bir gram granüler aktif karbon(GAC) yaklaşık 500 m2 alan içerir. Karbon sadece çok geniş yüzey alanı sayesinde organikleri yakalamaz; karbon-organik çekimi aynı zamanda elektiriksel bir şarj ile ilgilidir. Aktif karbon taneciğinin mikroskobik yapısı. Makropor ve Mikropor yapsı görülmektedir Aktif karbon akvaryumdaki organikleri adsorbsiyon ve absorbsiyon prensiplerine göre uzaklaştırır. Her iki süreç atıkların (adsorbat) sıvı fazdan( su) katı faza(karbon) geçişi ile ilgilidir. Adsorbsiyon elektrostatik Van der Walls kuvvetlerine bağlı olan primer tutunma mekanizmasıdır. Bu çekici güç karbon ve adsorbat arasındaki göreceli zayıf bağlardan oluşur. Teorik olarak aktif karbon neyi tutttuysa onu tekrar geri salabilir.Fakat akvarist deneyimleri ve labarotuvar deneyleri bu geri bırakmanın ve herhangi bir toksik madde salınımının çok nadir olabileceğini göstermiştir. Aktif karbonun dış yüzeyinde kolayca kolanize olan bakteriler bazı atık organikleri tüketirler. Yüzeydeki bu bakteri gelişimi karbon taneciğini geri salınımdan koruyan en önemli mekanizma olabilir. Absorbsiyon fiziksel tuzaklama ve kimyasal reaksiyonların meydana geldiği gözenekler ağı içindeki gaz difüzyonu olarak adledilir. Örneğin ozon (O3) , karbon yüzeyinin bir bölümünde oksidize edilerek absorbe edilir. Ozon oksijeni indirgeyerek akvaryum için güvenli ve arındırılmış hale getirir. Ozon karbon yapısı içinde birikmez. Üçüncü bir tutma süreci kimyasal tutmadır. Karbon yüzeyi ve adsorbat arasında geridönüşümsüz(irreversible) kimyasal bağlar oluşur. Atıklar emici yüzeye sıkıca bağlanır. Bu üç tutma mekanizması akvaryumda beraberce işler. Tutma süreci üç aşamada meydana gelir: (1) Organiklerle yüklü su aktif karbon partiküllerine temas eder. (2) Adsorbat gözenekler içine difüze olur. (3) Karbonda tutunma meydana gelir. Tutunma süreci araç park etmeye benzetilebilir. Araçlar( organikler) ototyolda(akvaryum) serbestçe hareket eder. Araçlar park için kendisine uygun boşluk(por-gözenek) arar. Park yerleri dolduğunda tutunma hızı yavaşlar. Geniş organik bileşiklerin tutunması küçük olanlardan daha uzun sürer. Tutunma hızı su sıcaklığı, pH ve tuzluluktan etkilenir. Aktif Karbonun Performansını Etkileyen Faktörler Por Genişliği sıvı faz etkin makroporlu( bitümlü taş kömür ve linyit kömür) bir aktif karbonun akvaryumdaki organikleri toplması için por yapısının yeterli genişlikte olması gereklidir( 30 Angstrom). Aktif karbonun üretildiği kaynak karbonun por çapını belirleyen en önemli etkendir. Hindistan cevizinden elde edilen aktif karbon porları tipik olarak çok küçüktür ve sıklıkla çeşme suyundaki chlorini nötralize etmek için kullanılır. Hindistan cevizi aktif karbonunun çok ince por yapısı(15 Angstrom) tüm organiklerin tutunmasına olanak sağlamaz.Odun aktif karbonunun por yapısı biraz daha geniş olup(25 Anstrom) orta büyüklükte organikleri toplayabilir. Toplam Yüzey Alanı ( TSA) toplam yüzy alanı m2/g olarak ölçülür. Karbon ürününün yüksek TSA lı olması için organiklerle kilitlenen porların yeteri kadar küçük olması önemlidir(mikroporosity). ”İodin Adsorbtion Number( iyodin sayısı)” mikropor yapsının nin bir ölçüsüdür. İyodin sayısı 1000 veya daha büyük ise aktif karbonun bol miktarda mikropor içerdiğini gösterir. Mikroporlu bir aktif karbonun yüzey alanı da geniş olmaktadır(akvaryumda kullanımda karbonun fazla mikroporlu olmasını istemiyoruz, çünkü daha büyük organikleri de toplamak istiyoruz).Molasses Sayısı makropor yapısının bir ölçüsüdür. Karbonun şekeri renksizleştirme yeteneğidir.Molasses sayısı 400 den büyük olması aktif karbonun makropor yapısının fazla olduğunu gösterir. Bazı yüksek performanslı aktif karbonların Molasses sayısı 1000 den büyüktür. Por boyutu arttıkça yüzey alanı azalır. Karbon özellikleri incelenirken bu iki özelliğe dikkat edilmelidir. Sertlik ve Aşınma sayılarını da bazen görebilirsiniz fakat bunlar sadece karbonun reaktivasyon süreci ile ilgilidir ve hobici için önem teşkil etmez. Parçacık Büyüklüğü bazı filtrasyon sistemleri için partikül büyüklüğü önemli olabilir. Küçük karbon parçacıkları hep beraber dış filtredeki akımı azaltabilir. Fakat bu düşüş çok fazla kısıtlıyıcı değilse tutma sürecindeki temas süresini artıracaktır.Akvaryumda kullandığımız karbonların en sık partikül büyüklüğü 1.4 mm-4.75 mm arasındadır. Karbon tozu toz miktarı karbon aktivitesini etkilemez. Demir ve Kalsiyum-oksit içerir.Aktivasyon sürecine, hangi materyalden elde edildiğine göre ve hatta aynı tür karbonlar arasında bile toz miktarı değişebilir. Suda çözünebilir olduğundan yıkanma ile uzaklaştırılabilir. Bazı kaliteli organik karbonlar üzerindeki organikleri temizlemek için hidroklorik asitle yıkanmıştır; fakat ne yazık ki hala bir çok marka fosfor içeren fosforik asit kullanmaktadır. Bu karbon standartları The American Society for Testing and Materials (ASTM)tarafından oluşturulan bir komite tarafından belirlenmiştir. Aktif Karbon Seçimi Akvaryum endüstrisinde aktif karbon granüler ve sıkıştırılmış(extruded) halde satılmaktadır. Sıkıştırılmış ürünler pellet veya küresel haldedir. Sıkıştırılmış karbonlar daha dayanıklıdır ve medya reaktöründe parçalara bölünmeden dönebilir ve aynı zamanda daha az toz çıkartırlar. Bununla birlikte sıkıştırılmış karbonun yüzey alanı granüler karbondan daha azdır ve aynı sonucu almak için daha fazla ürün kullanmak gerekir.Granüler karbon daha yumuşaktır ve daha fazla tozuma yapar. Toz seviyesi karbonun etkinliğini ve kalitesini değiştirmez. Pellet aktif akrbon Granüler Aktif Karbon Seçebileceğimiz bir çok marka aktif karbon bulunmaktadır. Kaliteleri, zararlı ve mükemmel arasında değişmektedir. İsmini üzerinde ‘kömür’ veya ‘kömürleşmiş’ yazanlardan uzak durulmalıdır (aktif kömür gibi). Bu ürünler aktif değildir, ağır metalleri ve kokuyu tutmaları çok sınırlıdır. Bunlar ayrıca istenmeyen alg gelişimine neden olabilecek kalsiyum-fosfat da içerebilir. Aktif karbona adledilen diğer bir ün ise filtre ettiği fosfatı suya geri salmasıdır. Bu kısmen doğrudur. Aktif karbon iki şekilde yapılır : Fiziksel aktivasyon ve kimyasal aktivasyon. Fiziksel aktivasyonda CO2, O2, su buharı gibi fosfat içermeyen içerikler kullanılırken, kimyasal aktivasyonda fosforik asit ve çinko kullanılır. Eğer bu ikinci türü kullanıyorsanız tankınıza karbon eklediğiniz de fosfat da eklemiş olursunuz. Fosfatlı bir ürün kullanmaktansa karbonu hiç kullanmamak sizin için daha iyi olacaktır. Aktif Karbon Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz ? Ürün etiketinin karbonla ilgili bilgilerine bakın. Eğer su buharı, oksijen veya karbondioksitin kullanıldığı bir süreçten bahsediliyorsa gerçekten fosfat barındırmıyordur ve suya fosfat salmaz. Bazı karbonlar basitçe ‘ fosfat free’ olarak satılır ki bu da su buharı aktivasyon sürecinden geçtiğine delalet edebilir. Eğer etikette fosfattan hiç bahsetmiyorsa, aktivasyon sürecine değinilmemişse, fosfatı minimalize etmek için yıkamaya ihtiyaç vardır.Fosfordan düşük düzeyde arındırılmış olma ihtimali olan karbondan uzak durmak gereklidir. Eğer bir medya reaktörünüz varsa, sıkıştırılmış pelletize karbon kullanabilirsiniz. Birbirlerine çarptıklarında kırılmayacaklardır. Eğer dış filtre veya torba-filede kullanacaksanız granüler karbon almanız gereklidir. GAC maliyetine göre daha fazla yüzey alanı sağlayacaktır fakat daha yumuşak ve kırılgandır. Aktivasyon sürecinin ardından inorganik bir madde olan kül tozu oluşur. Satılan karbonlarda ‘pH yı etkilemeyecek kadar az toz içermektedir’ yazdığını görebiliriz. Yüksek toz içeriği ilk kullanımda akvaryum pH sını yukarı doğru zıplatabilir. Tüm karbonlar bir miktar toz içerir ve kulanılmadan önce tatlı suda yıkanması ile bu tozdan arındırılır.Aktif karbonu kullanmadan önce bir kaç saat RO suda bekletmek bu sorunu ortadan kaldırmak için iyi bir yöntemdir. Aktif karbon kullanılacak olan filtrelerde mekanik filtrasyonun iyi yapılması gerekir. Aksi halde gözenekleri tıkanır ve işe yaramaz hale gelir. Kaliteli karbon markaları por büyüklüğü, iyodin sayısı gibi diğer parametreleri de üzerlerinde belirtmektedir. Dört önemli etiket bilgisi:1) Kimyasal aktivasyon yapılmamış olması( fosforik asit veye çinko hidroksit ile) 2) Makroskobik yapı: Gözenek genişliği 30 Angstrom veya üstünde(makroporlu) 3) Düşük İodin Sayısı: <600 ( mikropor yapısı daha az) 4) Yüksek Molasses Sayısı: > 400( makropor yapısı daha fazla) İyi bir karbon markasının etiketinde şunları görmeniz gerekir: Iodine Number: 1000 min. Ball-Pan Hardness: 97 min. Surface area (BET) m2/g: 1225 pH: Neutral Food Chemicals Codex: Passes Ash, Mass %: 3 Methylene blue absorption g/100g: 24 Washed with Hydrochloric Acid MARKA Ortalama İyi Mükemmel Aq Pharm Black Magic® █ Kent Reef Carbon® █ Boyd Chemi-Pure® █ Hagen® Fluval® Carbon █ Hydor Prime® █ Lifegard® Pelletized █ Marineland Black Diamond® █ ROWAcarbon® █ Seachem Matrix® █ T.L.F. Hydrocarbon® █ Warner® Granular █ tablo: bazı karbon markarının karşılaştırılması Burada önemli bir nokta da şudur ki etiket ve pazarlama bilgilerinden en iyi karbonu seçmemize yarayacak tamamen doğru tek bir veri yoktur. Akvaryumumuzda kendi gözlemlerimiz önemlidir. Pahalı bir markanın ürünü sizin için en iyisi olmayabilir. Bu ürünlerin etkinliği deney ortamlarında çeşitli maddeler kullanılarak ölçülmektedir(metilen mavisi ve malasit yeşili boyası ile salınım gibi). Tankınızdaki organikleri toplama becerileri ve tankınızın sağlık durumu sizin gözleminiz altındadır ve bazen en iyi karbona deneyerek ulaşabilirsiniz. Aktif Karbon Nasıl Kullanılır ? Sürekli kullanım için tavsiye edilen miktar: 1 su bardağı karbon( 240 ml) yaklaşık 240 litre su hacmi için yeterlidir. Bu doz genel olarak önerilen dozlardan biraz daha fazladır, daha fazla karbon daha hızlı ve daha uzun çalışır. Organik miktarının çok yüksek olduğu veya ilk defa karbon kullanılacak kötü bakılmış tanklarda bu dozun iki katına çıkılabilir. Doz aşımı sıkıntı yaratmayacaktır. Su karbona ulaşmadan önce mekanik olarak filtre edilmelidir. 100 micron filte kullanımı ile karbonun ömrü uzayacaktır. Bilinenin aksine, karbon üzerinden tüm akvaryum suyunun geçmesi için bir dış filtreye veye sumpda ayrı bir aparata konulmasına gerek yoktur. Karbonla doldurulmuş bir file -torbanın sumpa bırakılması yeterli olacaktır çünkü; karbon sudaki partikülleri elektiriksel olarak çeken bir maddedir, durağan mekanik bir filtre malzemesi değildir. Çalışmalar göstermiştir ki,sumpta üzerinden ortalama bir akım geçen torba içindeki karbon, temel organik atıkları, ilaçları ve ağır metalleri toplamıştır. Gerçek performans torbadaki materyalin akışkanlığına bağlıdır. Eğer bir medya reaktörü kullanıyorsanız karbon kullanmanın en etkili yolu , filtre deliklerinin karbonun kaçamayacağı kadar küçük, fakat mümkün olan en geniş büyüklükte olmasına dikkat etmektir. Ortalama bir marin akvaryumda karbon 6 hafta kullanılabilir. Resif tankları, sadece balık olan marin tanklardan daha fazla organik üreteciğinden bu süre 4-6 hafta olarak verilebilir. Eğer su mekanik olarak filtre edilmeden karbon kullanılıyorsa veya istenmeyen alg gelişiminin işaretleri görülüyorsa, bu süreyi daha kullanışlı bir şekilde ayarlamanız veya karbon miktarınızı artırmanız gerekecektir. İlaç veya diğer kimyasalların kullanımı sonrası aktif karbon konacaksa, ürünün suda kalması süresi daha kısa olabilir. Daha önce değindiğimiz gibi aktif karbon ozonu nötralize etmek için kullanılabilir. Ozon gazı karbon yüzeyinde oksidize olur ve oksijeni indirger. Reaksiyona girmeyen fazla ozon skimmer kabı ile atmosfere yayılır. Aktif karbon emdirilmiş bir malzeme skimmer toplama kabının üst kısmına uygun şekilde kesilip konularak ozonun ev içinde birikmesi önlenebilir. Nötralizayon işlemi ile karbon tamamen tükendiğinde rengi beyaza dönecektir. Karbonu işi bitince tekrar kullanmanın veya tükenmişliğini ölçmenin etkili bir yolu yoktur. Karbonu tekrar kullanmayın veya temizlemeye çalışmayın. Karbonun yüksek sıcaklık ve düşük oksijen şartlarında tekrar kullanılabilir hale getirilmesi mümkün olmakla birlikte, hobici şartlarında bu pek maliyet etkin bir yöntem değildir. En iyi çözüm 4-6 hafta aralıklarla karbonunuzu değiştirin. Aktif Karbon Mitleri ve Yanlış Kavramlar § Karbon eser elementleri toplar Kısmen Yanlış.Karbon organiklere eser elementlerden daha fazla ilgi gösterir fakat bazı elementleri toplayacaktır. Bu toplama < pH 3 ve > pH 10 ( 3 den küçük 10 dan büyük) değerlerinde maksimaldir ve bu pH değerlerinin sağlıklı bir akvaryumda görülmesi pek mümkün olmadığından karbonun önemli bir eser element toplayıcısı olduğu söylenemez. Diğer yandan, protein skimmer ve tanktaki canlılar aktif karbondan daha fazla eser metal tüketir. Bu elementler bir şekilde azalmış olsa bile her zaman rahatlıkla bulabileceğimiz katkılar ile çözüm bulabiliriz. § Karbon yakaladığı organikleri suya geri verir Yanlış. Karbon gözenekleri bir defa doygunluğa ulaştıktan sonra, karbon taneciklerinin üzeri ince bakteri tabakası ve tortuyla kaplanarak iç kısımdaki gözeneklerde tutulan organiklerin hapsolmasını sağlar ve zayıf bir biyolojik filtre gibi iş görmeye başlar. § Karbon sadece ayda bir kaç gün kullanılmalıdır Yanlış. Bu mit aktif karbonun uygulama sonrası suyun sarı renk tonunu ve akvaryumdaki kokuyu 48 saatde alabilmesi ile başlamıştır( belki de satıcılar daha fazla karbon satmak istedikleri için). Organiklerin daha yüksek konsantrasyonu kokusuzluk ve renksizlik için daha uzun temas süresi gerektirir. Kısa süreli karbon kullanımının diğer bir olumsuz etkisi depolama ve tekrar kullanımdır. Karbon bir defa sudan çıkarıldığında havadaki partikülleri toplamaya devam eder. Nemli karbonun plastik bir kapta muhafaza edilmesi de işe yaramaz çünkü durgun akvaryum suyu ile tıkanan tanecikler tükenmiş hale gelecektir. § Akvaryuma dökülen karbon zararlıdır Yanlış. Karbon granülleri kazara akavayuma kaçsa bile, hızlı bir şekilde bakterilerle doygun hale gelecek ve bir kum tanesi gibi biolojik olarak etki gösterecektir. Görüntü çirkin olabilir ama tamamen zararsızdır. HLLE ( Head and Lateral Line Erosion, Baş ve Sırt Çizgisinde Soyulma Sendromu) ve Aktif Karbon İlişkisi HLLE tuzlu ve tatlı su balıklarını ciddi şekilde etkileyen bir balık hastalığıdır. Hastalık balığın göz çevresinde ince noktalar halinde başlayan deri soyulmalarının baş ve sırt bölgesine doğru yayılması ile devam eder. İlerlemiş vakalarda yüzgeçleri tutabilir. Bu hastalığın en az 20 balık türünü etkilediği bilinmektedir. Son çalışmalar GFO nun HLLE için potansiyel bir kaynak olabileceğini ortaya koymuştur. Özellikle karbon tozunun buna sebep olabileceği çalışmalarda gözlemlenmiştir(HLLE ile ilgili ayrıntılı bilgiler başka bir makalenin konsu olacaktır). Toledo Zoo Foundation and the Toledo Zoological Society Jay Hemdal In an upcoming article in Coral Magazin Aile Genel İsim Acanthuridae SurgeonfishesBlenniidae Combtooth blenniesCentrarchidae SunfishesCeratodontidae Australian lungfishChaetodontidae ButterflyfishesCichlidae New World cichlidsGadidae CodsGrammatidae Basslets GrammasHaemulidae GruntsLabridae WrassesLutjanidae SnappersMuraenidae Moray eelsPercichthyidae Temperate perchesPercidae PerchesPlesiopidae RoundheadsPomacanthidae Marine AngelfishesPomacentridae DamselfishesProtopteridae African lungfishesScorpaenidae ScorpionfishesSerranidae Sea basses and soapfishes Tablo 2. -HLLE ye karşı duyarlı olduğu bilinen balık türleri (J. Hemdal – kişisel gözlem). Keyifli hobiler… —-by gogol—-
 2. 7 points
  yoshii

  MERCAN KONUŞMASI İYİ DİNLEYİN

 3. 5 points
  halamadrid

  PS,Media Reaktör ve Dalga Motoru

  Hocam ben senin ilk tank kurduğun zamanları da biliyorum ikinci el diye bin liralık malı yüz liraya almaya çalışıyordun şimdi ölücü sevmiyorsun, hayırlı satışlar
 4. 4 points
  karga tulumba

  ultra ricordea ve hulk bounce shroom

  canlıların fotosu çekmek için yer değiştirdiğimden biraz büzüştüler, daha sonra yarın vs daha iyi fotoları da eklenecektir. ayrıca fikir vermesi açısından internet görsellerini ilana koyuyorum. ricordea 275TL, bounce 525TL
 5. 4 points
  cystein

  Tecrübeli Arkadaşlardan Bilgi İhtiyacı..

  Metin Bey, Merhabalar öncelikle. Sanırım bir yanlış anlaşılma oldu ve bunu düzeltmek için kendimi daha açık ifade etmeye gayret edeceğim. Mesajınızdan anladığım kadarı ile benim PS gereksiz bir cihaz dediğimi düşünmüşsünüz. Ben PS'ın gereksiz bir cihaz olduğunu düşünmüyorum. Öyle düşünsem PS olmadan bir kurulum yapardım, benim tankımda da bir PS var. Demek ki PS karşıtı değilim. Sizden gelen tepkiye benzer tepkiler beklediğimi de mesajımda da belirttim; Bir kez daha yinelemem gerekir ise ben PS denilen cihaza gereğinden fazla anlam yüklendiğini düşünüyorum. Yaptığı iş tank için önemli ama markalar ve modeller arasında büyük farklar bence yok ve zaten cihazın çalışma mantığı gereğince de olamaz. Bu cihazda fark yaratacak tek şey motor ve ona ait teknoloji benim kanaattimce. Bu arada markalar ve modeller arasında büyük farklar olamaz derken aşırı derecede kalitesiz motorların kullanıldığı, motorların kağıt üzerinde yazılı kapasitelerine yaklaşmadığı, nano-pico için üretilen ufacık PS'ları bu değerlendirmeme katmıyorum. Onların beklenen başarımı vermeyeceği baştan belli. Şimdi size bu olayı nasıl bir algı yönetimi olduğunu anlatmaya çalışacağım. Ve bunu kendi PS'ım olan Reef Royal Aquatics üzerinden anlatmaya gayret edeceğim. Bu cihazı fiyatı uygun olduğu ve sessiz Jebao DC 1200 motoru için tercih ettim. Gövde olarak bildiğiniz en sık kullanılan tasarımda bir PS. Jebao DC 1200'ün şu anda görünen güncel fiyatı 240 TL, PS ise 700 TL. Motor dışında sadece akrilik ve plastikten oluşan o gövdenin motordan daha pahalı olmasını açıkçası ben anlamıyorum. Meşhur Çin menşeli FS sitesinde de birebir bu PS ile aynı Coral Box marka bir PS var. FS sitesinde Jebao DC 1200 motor 45 dolar, bu motorun takılı olduğu PS ise 200 dolar. Hemen hemen aynı oran orada da var. Sonuç olarak PS denilen cihazda en büyük etken olan motorun fiyatının ürünün fiyatının 1/4'ü olup geri kalan kısmın akrilik ve plastiğe yüklenmesini ben anlamakta güçlük çekiyorum. Ayrıca daha önce de belirttiğim üzere cihazın çalışmasını sağlayan fizik prensibine adhezyon deniliyor. İrice taneciklerin su yüzeyine zayıf şekilde yapışması olarak özetlenebilecek bu fizik kuvvetini çok değiştirme şansınız yok. JNS diye bir marka var, bakıyorsunuz kabarcıkların yukarı çıktığı ızgaraya sübap benzeri konik bir şeyler yapmış, ATI'nin patentli su deirmenine benzer bir çırpıcısı var, vb. vb. Peki ATI'nin, bu patentli teknolojisinin diğer çırpıcılara göre nasıl bir farkı yarattığını gösterir bir ölçümü, çalışması, bilimsel verisi var mı? Ben araştırdım ama göremedim. Bu tasarımları pazarlayan firmaların ortak özelliği göze hitap etmeleri, farklı bir şey yapmış gibi kendilerini öne çıkarmaları ve fiyatlarının gerçekten de uçuk olması.. Bunlar benim şahsi görüşlerim. Beğenirsiniz-beğenmezsiniz. Ancak "Siz olayı çözmüşsünüz Bedrettin Bey, oldu olacak 1 damacanaya motor bağlayın olsun bitsin." şeklinde biraz küçümser tavırda tepki vermeniz bence şık değil. Siz de anlatırsınız deneyimlerinizi. Tartışırız, konuşuruz, ortak bir fikre varmamız gerekmiyor. Forum zaten bu tip tartışmalar için değil mi? Yeni veya size ters gelen her fikre bu şekilde karşı çıkmanız gelişimi engellemez mi? 1990'larda akvaryunlara bakterileri öldürsün diye metilen mavisi damlatıyorduk, bugün tonla para verip suya bakteri kültürü döküyoruz. Dün doğru diye yaptıklarımızın, bugün çok yanlış uygulamalar olduğu ortaya çıkabiliyor. Biraz daha esnek görüşlü olmak faydalı bir şey bence. Saygılarımla..
 6. 4 points
  ertan

  Bangaii üretimi

  Merhabalar.Yaklaşık 3 aydır bangaii kardinal üretimi ile uğraşıyorum.ilk denemede yavru alamadım.ikinci denemede 2 adet yavru alabıldım.yavrulardan biri sakat oldu. 3. Denemede 16 adet yavru aldım. 4.parti yolda babasının ağzında ? canlı artemia ile yavruları büyütmeye çalışıyorum.iyi seyirler dilerim.
 7. 3 points
  tüm ürünlerde karo seçeneği vardır. ücret alıcıya aittir. pazarlık yapabiliriz. 6040 tertemiz, kutusu vs duruyor. controller lı, basma çekmeli vurdu kaçtılı dalga motoru. forumdan alındı. 300TL https://www.ekstremakvaryum.com.tr/Tunze-6040000-Turbelle-Nanostream-6040,PR-2149.html 6045 tertemiz değil. üzerindeki çark sayesinde manuel debi ayarı yapılabiliyor. yapınız. 150TL https://www.ekstremakvaryum.com.tr/Tunze-6045000-Turbelle-Nanostream-6045,PR-512.html 6206 nano wavebox. mıknatıs yeri işlem görmüştür. çalışmasını etkilememektedir, controller mevcut. ister alın kullanın, ister mahallenizdeki çocuklara hediye ederek sevindirin. 275TL https://www.ekstremakvaryum.com.tr/Tunze-6206000-Nano-Wavebox-6206,PR-534.html
 8. 3 points
  lagedama76

  Tecrübeli Arkadaşlardan Bilgi İhtiyacı..

  Bir Ps ' nin HİKAYESİ ; Ülkenin birinde giyimine düşkün, kendini beğenmiş bir kral varmış. Kendini çok akıllı sanan kral, giyim kuşamdan başka bir şey düşünmezmiş. Günlerden bir gün komşu ülkenin kralı kendisini ziyeret etmek istediğini bildirmiş. Elbette ki, bizim kralın ilk aklın agelen yine ne giyeceği olmuş. Hemen adamlarını çağırtmış. – “Tüm dünyaya haber gönderin” demiş. “Öyle bir elbise istiyorum ki,dünyada bir eşi daha olmasın. Bana böyle bir elbise dikecek terziyi zengin edeceğim. ” Kısa bir süre sonra,haber her yana yayılmış. En iyi terziler, ellerindeki kumaşlarla, saraya gelmişler. Hepsi yapacaklarını krala anlatıyormuş. Ama kral anlatılanlardan hiç birini beğenmiyor; – “Çok daha güzel olmalı !” diye bağırıp duruyormuş. Sonunda çok genç bir terzi çıkmış kralın karşısına. – “Sen ne getirdin bakalım” diye sormuş kral. – “Benim getirdiğim çok özel sevgili kralım” demiş genç terzi. “Size öyle bir kumaş dokuyup,öyle bir elbise dikeceğim ki, sizden önce kimse böyle bir elbiseyi giymemiş olacak.” Kral bu sözlere çok şaşırmış. – “Ancak bir şartım var” demiş genç terzi. “Giysiyi bitirene kadar işimize hiç kimse karışmayacak.” Kral aradaığını bulmanın sevinciyle kabul etmiş bu şartı. Hemen 50 kese altın verip; – “Çabuk olun o zaman!” diye emretmiş. Genç terzi hemen başlamış çalışmaya. Ertesi gün 100 kese altın daha istemiş kraldan.Kral hiç itiraz etmeden vermiş altınlarını...??? Aradan günler geçtikce, kral genç terzinin dokuduğunu söylediği kumaşı merak etmiş. Sonunda dayanamayıp, çalıştığı odaya girmiş. Genç terzi tezgahınbaşında harıl harıl çalışıyormuş. Kral sessizce bir süre izlemiş,bir şey göremeyince; – “Demek bunca zamandır boş oturdun ha !” diye kükremiş.“Kese kese altınları ben boşunamı verdim sana Terzi sakin ve kendinden emin; -“Saygıdeğer kralım” demiş. Bu kumaşı sadece akıllı insanlar görebilir. Bakın ne kadar da güzel oldu. Öyle değil mi?” Kral ne diyeceğini şaşırmış. Aptal durumuna düşmemek için; – “Evet evet çok güzel”demek zorunda kalmış ve hızla çıkmış odadan. Kralın elbisesi şehirde kualktan kulağa dolaşır olmuş. “Sadece akıllılar görebilir !” İnsanların merakı bunu duydukça dah açok artıyormuşSonunda tören günü gelmiş. Halk toplanmış,hazırlıklar bitmiş.Terzi kralı soymuş ve gerçekten varmış gibi üzerine bir elbise giydirmiş. Sonrada karşısına geçip; – “Çok şık oldunuz efendim” demiş. “Muhteşemsiniz.” Kral genç terzinin bu iltifatları karşısında, aynada gördüğü çıplak bedene hiç aldırmadan; – “Eline sağlık, çok güzel olmuş” demiş. Kral yeni elbiseleri ile çıkmış saraydan. Dışarda toplanan halk kralı çıplak görünce çok şaşırmışlar. Ama kimse cesaret edip krala gerçeği söyleyememiş. Birden küçük bir çocuk haykırmış; – “KRAL ÇIPLAK ...." :)))))) Bedreddin , Ufuk ve Tarık Bey sizi tebrik ediyorum ve Yorumlarınıza sonuna kadar katılıyorum,.
 9. 3 points
  cystein

  Tecrübeli Arkadaşlardan Bilgi İhtiyacı..

  Bu PS olayı hobinin en çok abartılan ve manüple edilen meselesi galiba. Daha pahalısı daha çok iş yapar gibi bir mantık herkese yerleşmiş ve değişmesi de zor görünüyor. Arkadaşlar PS denilen makine HiTech bir cihaz değil. Tek yaptığı suyu bir pompa ile emerek hava ile çırpmak. En iyisi ile en kötüsü arasında acayip fark olabilecek bir mantıkta çalışmıyor makine. Hava kabarcıklarına yapışan (adheze olan) iri partikülleri su içinde yükseltmek tek yaptığı. Gövde yapısı, gövdeden suyun çıkış yeri falan ufak farklar yaratabilir belki ama bu farkların acayip büyük sonuçlar doğurmasını beklemek bence doğru değil. Bu yazdıklarıma çok kişi tepki verecektir, bu benim şahsi görüşüm. Bir çok parametrenin etkili olduğu bir hobide tek bir cihaza bu kadar anlam yüklenmesini ben doğru ve akılcı bulmuyorum. Saygılarımla.. Cengiz Beye ek olarak, Yem veriyorsunuz güzel peki yemlerin yenmeyeni nereye gidiyor? Akıntım var falan diye düşünmeyin. Mikro yaşam iyi değil ise o fazla besini son gramına kadar tüketecek etkin bir tanka sahip değilsiniz demektir. Snailler, conchlar tamam ama bunun dışında bazılarını gözle bile göremediğimiz bir dünya başka canlılar da lazım sağlıklı bir tankta. Bakteri popülasyonu ve sünger, bristleworm, podlar, vb. vb sayamadığım mikro hayat tankınızda tam yerleşmedi ise nitratı yüksek görmeniz normal bence. Görüldüğü üzere olay bir bilinmeyenli birinci dereceden bir denklem değil. Hatta bu matematik değil, biyoloji! O nedenle PS deyip takılmayın oraya. Tuzlu su çok pahalı sonucunu yaratan etkenlerden birisi bu takıntı belki de. Siz her derde deva diye düşününce firmalar da üzerine tuhaf etiketler koyuyor bu cihazların. Saygılarımla..
 10. 3 points
  gogol

  gogol-reef

  Herkese merhaba, Sizlere üç ay önce kurulumunu gereçkleştirdiğim resif tankımı tanıtacağım.Bu tank 2009 da başladığım resif hobisinde kurduğum dördüncü resif akvaryumum. Her kurulum yeni bir heyecan ve yeni bir tecrübe.Resif hobisinde devamlılık esas olduğundan gönül isterdi ki şu an 8-9 yıllık bir tankım olsun. Kısaca tankı tanıtacak olursam, kurulumunu 24 nisan 2017 de Yener Usta ile beraber yaptık. Sistem bilgileri şu şekilde: Yener Yılmaz yapımı TANK: 100x50x45 h , 1o mm exclear cam. Bundan önce 55-40-50 cm yuksekliklerim oldu bu sefer 45.İçten taşırmalı.Mobilya siyah lake, iki bölmeli. bölmelerde sump ve soutucu-elektirik panosu SUMP: 60x45x40 h , akrilik. GERİ DÖNÜŞ POMPASI: jeboa dc 4000 PROTEİN SKİMMER: Bubble king mini 180 AKINTI: 2 adet rw4, 1 adet tunze 6045 ISITMA-SOĞUTMA: Teco tk 500 AYDINLATMA : Aquamarket 6x39 w t5 armatür KAYA: Caribsea saouth base kaya 18 kg KUM: Caribsea arag alive special grade 2x9 kg RO-DI arıtma su sıfır TDS, tuz: kent Balıklar: 1 adet yellow tang M, 6 adet chromis, 2 adet Damsel, 1 adet midas blenny,1 antias Mercan: Montipora plate ( 4 renk), Montipora digitata( 2 renk), Montipora undata(2 renk),Serriotopora (3 renk), Milka, Acropora sp(1 adet), christmas tree coral, zoa, goniopora pink,fungia, gorgonia Tank şu anda üçüncü ayını doldurmuş durumda. Haftalık su değişimleri ve Kh ilavesi ile idame ediyorum.
 11. 2 points
  ergene

  Hediye Snail

  HEDİYEDİR. 10 CİVARI VAR
 12. 2 points
  Fishland Akvaryum

  Fishland stoklar

  0216.334.16.17 0542.278.61.78 0532.673.01.28 VIA_A1_1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 13. 2 points
  Yer :Alibeyköy/Eyüp FİYAT: 1700TL Tüm canlılar kuru yem yer ve elden yem yerler... Alacak olan kişi acele etmeli... Tankta akla gelecek olan herşeyi sorabilirsiniz değerlerim cok cok iyi durumda haftalık su değişimlerimi aksatmadan yapan biriyim canlılarıma özenle baktığımıda söyleyebilirim toplu alım tercihimdir ve 18ine kadar alıcı bulamazsam bu fiyata izmire göndermek durumunda kalıcam 1700tl bu akvaryum için hiçbirşey belki ama birçok insanın işini görecek olması için herşey olabilir Tek fiyatlarıda bu hepsine 5 gün içinde rezerve sözü almakla çabalamaktansa yorumlarınızı bekliyorum pazarlık yapmayın kırıcı olur inanın toplu alımda memnun kalacaktır alan kişi daha extra akvaryumda olanlarıda vereceğimi belirtirim 1-Blue Tang: 10 - 12cm boyunda :150tl 2-Bicolor Angel 5 yaşında: 150 3-Paylanço çift düzenli Yumurta döküyor 150tl 4-Flowers Anemone Çay tabağından biraz büyük 2 adet anaç: 80 5-Flowers Anemone daha küçük olanları tane: 15tl 6-Yellow Whatchman goby: 50tl 7-Dr karides xl boy 60tl 8-Leather coral kayasının üstünde ana gövdeden 3 adet çıkmış: 60tl Sarı uçlu 9-Leather coral ana gövdeden 2 adet çıkmış ayrıca yanlardan 3 kafa büyüyeni Fosforik yeşil uçlu 60tl 10-Birdness (pembe) sps bol kollu 7cm 40tl 11-Bridness (sarı) sps 7cm 40tl 12-Montipora digita anaç (kahverengi) 1 adette fragıyla frag 3cm civarı 40tl 13-Montipora digita (kahverengi) 6cm 40tl 14-Xenia coral 7 8 ana kol var açınca baya bi alan kaplıyorlar kafalar fraglanırsa baya bi olur 50tl 15-Hairy mashroom 12 kafa tüm kayasıyla 100tl 16-4 kafa hairy mashroom 20tl 17-conch tanesi 2 tlden verilecek ne kadar varsa toplu alması rica olunur. 2tl 18-Hummer coral 2 kafa 60tl 19-macro alg 4kg kayasıyla verilecek yapışmış bir şekilde ayrıca 5 adet flowers anemon ile birlikte 80tl 20-Button poli kayasıyla 15 adet var 20tl 21-Button polip kayası 10 adet var 15tl 22-Kırmızı mashroom kayasıyla 9 adet var 35tl 23-Yeşil fosforik mashroom + macro alg putton polipli olarak hepsi 20tl 24-Turbo snail (ithal) 2 adet 15tl 25-Mangrov tuzlusu bitkisi yapraklı tane 8tl 26-özel tür kırmızı zoa 2 adet 15tl 27-Kestane 25tl 28-Guttatus sps Full fosforik 7cm civarı 40tl 29-6x24w t5 Armatür hopar marka 60cmye kadar kullanılıyor tüm flolar hopar 150tl 30-BM Nac 3 protein skimmer yedek motoruyla 125tl 31-Rw4 + 1 adette dalga motoru yanında verilecek 100tl 32-Ph metre pilli veya adaptörle çalışabiliyor 12tl 33-Fanlı soğutuculu termometre elektronik 60tl 34-Testler nh3 - nh4 - no3 - no2 - ph - kh 2 adet farklı - ca - mg red sea marka hepsi 70tl 35-Refraktörmetre 65tl 36-Calsium plas Kz az kullanıldı 40tl 37-kh blend 3kg 20tl 38-Kh pure 500ml açılmamış 2 paket adet toz halinde 15tl 39-Mg blend yanında potalsium ve f color verilecek 20tl 40-Milk mercan besini 25tl 41-Kafa motoru 20tl 42-Canlı kayalar 10kg 50tl 43-Akvaryum 60x40x35 ayrıca arka sump kısmında coraline kaplı kaya mevcut inanılmaz kırmızı sizde şaşıracaksınız 4 sump üstüne doğru kapak gidiyor flexiden ps ve mangrovları gizlemek adına 75tl 44-Tuz + Yemler + diğer herşey, red sea coral pro marka ne kadar var bilmiyorum ayrıca su tamamlama tankıyla 35tl 45-Otomatik yemleme makinası: 30tl 46-Mac Float Cam sileceği xl:75tl 47-Filter bag askılı sıfır: 30tl 48-Isıtıcı - Eheim yüzey temizleyici vs ne kadar ne varsa Toplu satışta bu fiyata 2 kişi izmirden çıktı benim söylediğim eğer istanbuldan çıkmazsa vermek oldu tek tek alışlarda 5 gün içerisinde hepsi rezerve sözü vermek şartıyla olmazsa yine izmire satacağımı belirtmek isterim saygılar. PAZARLIK YOKTUR Hobiciyim gönüllen verdiğim fiyatlardır teşekkürler Yer: Alibeyköy/Eyüp
 14. 2 points
  Ersinista

  Mini 160

  Hayırlı satışlar fiyatınız extrem
 15. 2 points
  Fishland Akvaryum

  Fishland stoklar

  0216.334.16.17 0542.278.61.78 0532.673.01.28 VIA_A1_1 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 16. 2 points
  ozan3585

  My Little Reef

  Tekrardan merhaba arkadaşlar; Uzun zamandır paylaşım yapmiyordum ve yeni nano tankimla tekrar dönüş yaptım. Bir çok farklı denemelerden sonra son olarak nano kubik bir tank ile devam kararı aldım. Sistem bilgilerini paylaşayim; Tank : 35×35×35 Ps : BM QQ1 askı ps Dalga motoru : Sobo WP-50M Su tamamlama : Aqua smart ato micro optik Aydınlatma: Aquareef x30 Diy mini biopellet reaktör Kum mercan kırığı Kurulum canlı kaya ile yapildi Canli durumu : 2 palyaço 2 cromis 1 sixline wrasse 1 bicolor blenny Bol bol Zoa Bubble anemon Brain Coral Favia Coral Candy Cane Frogspown Hystrix frag Acro frag Plate frag Pavona coral Gold hammer coral Birkaç resim ile tanıtımı bitireyim ve yorumlarinizi alayım Maşallahi unutmayalım SM-J700F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi Hemen konunun başında deneyimli arkadaşlara sormak istiyorum. Tank yaklaşık 35lt su aldı bu hacme 1 tüp biodigest 1 tüp bioptim kirsam sorun yaşar miyim? Ustalardan cevap bekliyorum SM-J700F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 17. 2 points
  LENDİ

  5 balık 300 tl

  1 adet ocelaris palyaco 1 adet sixline waresa 1 adet clarki palyaco 2 adet maroon ( eş ) palyaço Balıklar gayet sağlıklıdır. palyaço ve waresa 1 yıldan fazladır bende. diğerleri kasım ayında geldi. akvaryumumda aşırı balık olduğu için satılıktır. tridacni ile takasda yapabilirim
 18. 2 points
  Powderlar , pH değişimine, ısı değişimine, tuzluluk farkına, strese hassas ... ilk geldiğinde yem almıyorsa refugium yosunu falan yiyebilir, sonra pul yem Nori falan... mideleri ve sindirim sistemi bakteri yardımıyla çalıştığından, ilaç tedavisi yapılmaz, sindirim bakterileri ilaçtan ölür, balık da sindirim yapamaz ölür... sadece Tatlısu ile tedavi edilebilir veya tuzluluk düşürerek... kısaca değerleri iyi ve sabit akvaryum lazım...dolaşacak alan lazım... yem yemezse beklemek lazım... bir hafta falan açlıktan ölmez ama üstüne gidip stres yapınca ölür... alacaksanız araştırıp almak lazım...
 19. 2 points
  berk111

  Aqua Reef Pro 3 Videolu Tanıtım

  Ürünler güzel gayet fakat aldıktan sonra tüm sorular cevapsız kalıyor ne yazıkki. Bilmeyenlerle alakalı da genel bir taslak ne yazıkki yok. Ürün geliştirmeden Ziyade öncelik musteri politikasına önem verilmesi gerekiyor. Nihayetinde 100 lerce satılan ürünler olmasına rağmen. Milyarlık ürünler kullanma kılavuzsuz, prospektuzsuz geliyor... Belkide 3 konu açıldı x lerle ilgili ama cevap Yok ne yazıkki umarım yeni ürün tanıtmaktan Ziyade , kullanan insanlar icin bazı taslaklar , bazı gubcellemeler , x , Pro , yeni eski demeden insanların bu markayı iyi bilmesi icin uğraşırlar.
 20. 2 points
  Ersinista

  Mysiss shrimp

  Zaten mandarinden belliydi manda gibi olmuş 🙂
 21. 2 points
  NikeI

  Mysiss shrimp

  Satacagim bir malzemeyi temizlerken icinden bayagi mysiss cikti. Akvaryumuna asilamak isteyip maltepeye gelip alacak varsa beklerim
 22. 2 points
  NikeI

  Tecrübeli Arkadaşlardan Bilgi İhtiyacı..

  Yil olmus 2017 hala ps tartisiyorsak bosuna bu isle ugrasmayalim
 23. 2 points
  ayrancı

  Edirneden temizlik ekibi Kestane

  Arkadaşlar şu an mevcut olan akvaryumum da 3 adet kestane var,fazla geldiği için 2 sini hediye olarak isteyen arkadaşa vermek istiyorum,canavar gibi çalışıyorlar,yazık ölmesinler.05356201943
 24. 2 points
  onurbahar

  Royal exclusiv dreambox sump

  Skimmer ı (supermarine 250 rd) sığdıramadığım için 3 aydır kenarda bekleyen dreambox sump ı satmak istiyorum. Ölçüler : 100*40*35 Fiyat :2000 tl sıfırı 4250 tl
 25. 2 points
  yoshii

  Ölüyorlar. Sorun bu mu ?

  Merhablar tuzluluğu 1025 olarak kademeli yükseltin iik tavsiyem vede ısıya dikkat edin bu aralar ikinci olarak kh seviyenizi sabit tutmanız önemli Emin beyin de değindiği gibi düzenli bir test sonucu ortalama tüketimi bulup haftalık / güne bölünmüş temel katkılarımızı dozlarsak (ca/mg/kh) haftalık %10 su değişimini aksatmassak tank dengeye bir süre sonra girecektir acele hareket etmeyin normalde bir tanlın iyonik bir denge oluşumu için min 6 ay gerekli saygılarımla
 26. 2 points
  alper

  Satılık zoa kayası ve mushroom'lar

  Akvaryumumu küçülttüğüm için birhayli kalabalık oldu. Ürediler büyüdüler biraz kum gözüksün istiyorum:) Fotoğraflar telefonla çekildi tam fosforik renklerini yansıtmıyor. Zoaların ortası fosforik turuncu kenarları fosforik yeşildir. . . Zümrüt yeşili mushroom ilk fotodaki lekeler camdaki yosun lekeleridir Canlılar İstanbul Sarıyer elden teslim. Evden görerek veyahut sarıyer merkeze getirebilirim. Öncelik ödeme yapılmasıdır. Canlılar resimde görüldüğü gibi sağlıklıdır, gelip görmek isteyene kapım açıktır. İletişim WhatsApp: 0534 820 6996
 27. 2 points
  cengiz55

  Tatilde kafa motoru susuz çalışmış

  Akvaryumun videosu veya resmini paylaşsaydınız daha fazla yardımcı olabilirdik.Anlattıklarınıza göre sorun yok gibi görünüyor.Kafa motoru susuz çalıştığında mili zarar görmüş olabilir. İmkanınız varsa ve bulabilirseniz jebao dc 2000 veya benzeri bir motor alın.dc3000 serisi susuz ortamda 2-3 dk çalışınca kendini otomatik kapatıyordu. Bunun nasıl bir sakıncası olabilir diye düşünebilirsiniz.Bir arkadaşın ps kafa motoru bozulmuştu ve dönmediği için su içinde ısınıp tüm akvaryumu haşlamıştı.Bu tür aksilikler olabileceği için şimdiden önlem alın.Maddiyatınız uygun değilse kafa motorunun mil ve pervanesini değiştirmeyi denemek çözüm olabilir. Bir diğer önemli konu ise otomatik su ekleme sistemi.Bu sistemi çok basit bir şekilde siz bile evde yapabilirsiniz.Özellikle yaz aylarında ve küçük boyutlu tanklarda bu çok önemli .Altta nasıl yapıldığına dair basit bir video var.Sizde malzemeleri alıp yarım saat içinde yapabilirsiniz.Özellikle tatile çıkacaksanız su ekleme sistemi olmadan çıkmayın
 28. 2 points
  Alp Atu

  Bamboo Shark (izmir)

  Güncel
 29. 2 points
  ssener@tms.tc

  Satılık Ekipmanlar

  Merhaba, Tankımı kapatmayı düşünmem sebebi ile aşağıda hiçbir problemi olmayan ekipmanlar satılıktır. toplu alım tercih sebebidir. f,yatlar pazarlıksız fiyatlardır. sadece toplu alım olursa birşeyler yapılabilir. Bubble King Double Cone 200...2.200 TL Aquareef X2 Pro..........................1.000 TL Aquareef X2 Pro Lensli...............1.100 TL Newjet 6000.................................350 TL RW 8 Dalga Motoru......................250 TL / Adet (2 adet mevcut) Calibsea kaya min.25 kg..............300 TL Jagler 300 W ısıtıcı.......................75 TL 80x100x60 h ince sistem akvaryum ve 120x40x70 sump .....1.200 TL (tank 12 mm ekstra clear cam olup aquareef yapımı ve sıfırdır. sehpa olarak kendi yaptığım ahsap sehpa olup isteyene yanında verilebilir. Sumpun büyük olması sebebi sonradan 2 metreye geçme planıydı.) Tercihen toplu satıştır. Tekli satış için talepler toplanıp sonrasında tamamını verebilirsem satış yapılacaktır. kocaeli elden teslim veya alıcı ödemeli kargo yapılabilir. iletişim Ö.M
 30. 2 points
  trkz89

  SATILIK SPS

  1- red planet acropora 150 2- red planet acropora 125 3- tricolor valida 125 4- bonsai acropora 75 5- kırmızı millepora 125 6- tricolor valida 175 aşağıda ana kolonilerin renkleri oturmuş halleri mevcuttur hepsi akvaryumdaki mercanların orjinalleridir.renkleri gerek akvaryuma bu aralar bakamamamdan gerek te fragların aldığı ışıkların azlığından kaynaklıdır. ama ana kolonilerin hepsinin resmi orjinaldır. 05063230912 watsappdan ulaşabilirsiniz. canlıları evden teslim ediyorum libadiye caddesi köprüsü civarında evim yakınlarda da bulaşbiliriz red planet tricolor valida bonsai acropora red millepora
 31. 2 points
  cengiz55

  Özel Tür Ricordea Yuma

  Elimde 2 kafa olan özel tür ricordea yuma mercanın tek kafasını satmak istiyorum.Resim temsilidir.Canlıyı net şekilde çekecek sistemim olmadığı için temsili resim konulmuştur.Canlı birebir aynısıdır.Küçük frag şeklinde değil , büyük bir canlı. Kolay kolay bulamayacağınız 3 renkli bir tür Fiyat 150 tl. Canlının rengi önem arz ettiği için sadece görerek alabilirsiniz. Kurtköy Pendik 05054667086
 32. 2 points
  Digitate hydroid. Bu gibi durumlarda "reef tank hitchhikers guide" "reef tank critter id" gibi aramalar yaparsanız fotoğraflı rehberlerle sonuca daha hızlı ulaşırsınız.
 33. 2 points
  cengiz55

  Acil tankı sardı yardım lütfen

  Hiçbir ilaç kullanmanıza tank resertlemenize gerek yok.Biraz mantık yürütmek gerek. Bu duruma sebep olan şey öncelikle akıntı yetersizliği ve temizlik ekibi azlığı. -Akıntınız yetrli düzeyde olsaydı bu canlılar akıntı ile suya kapılıp sumpa inecekti.Akıntınızı arttırın veya düzenleyin - Temizlik ekibi snailler ise sürekli kum ve yüzeylerde gezdiği için yine bu yosunların bulunduğu yerden kopmasını sağlıyor. Bol bol conch ve turbo snail almanızı öneririm.Akvaryumda en gereksiz gibi görülüp koca tanka 2-3 tane atılsalarda aslında sistemin bel kemiği temizlik ekibidir.Bulunduğunuz yerde teke karidesi varsa teke atmanızıda öneririm. - Bu tür durumlara sebeplerden biriside ışık düzensizliği.Birçoğumuz ışıkları kafamıza göre veya gelen misafirlere vb şeylere göre normalinden çıkarıyoruz.Işık düzensizliği sebeplerden birisi olabilir.Yosun oluşumu ışığı mercanlardan daha fazla kullanacağı için ışığı azaltın. -Hortum yardımı ile yosunları çekin.Hazır suyu çekmişken %20 su değişimi yapın.Suda dengesizliğiniz varsa bunu en kolay ve basit şekilde su değişimi ile yapabilirsiniz. Genel mantık sudaki ve ışıktaki düzensizliği gidermek, sifonlama ile tanktan olabildiğince yosunları toplamak ve temizlik grubu ile olduğu yerden sökülerek sumpa inmesi.Ben bu şekilde kurtuldum ve bir daha temizlik ekibini 50 den aşağı tutmadım.1,5 yıldır tankta tık yok.
 34. 2 points
  yoshii

  Su tds

  şÖYLEKİ: TDS :Toplam Çözünmüş Katı Madde” olarak ta anlaşılan TDS, suların mineral ve iyon zenginliğini gösteren önemli parametrelerden bir tanesidir. tds cihazında ki sonuç ro çıkışında ki organik ve inorganik maddelerin çözünme oranını gösteri bize, düşünsenize musluğumuzdan akan suyun içinde neler var: çeşitli elementler , özellikle ağır metaller, fosfat vs.. bunların birleşimi suda ki tds oranını ortaya çıkarıyor.Burada ki farkındalık şudur bunlardan arındırdığımız temizlediğimiz silikat filtreden de geçirip (anyonik ve katyonik) son filtre işleminden sonra (0) tds aldığımız su beklemek suretiyle 2 tds 3 tds oldu, şimdi buradaki 3-2 tds lik oranın içinde neler var ? toz var sıcaklığın vermiş olduğu şeyler var durgun suyun vermiş olduğu bir reaksiyon var yani aslında biz elimizden geldiği kadar suyu arındırdık arındırdığımız suya sonradan ufak tefek şeyler girdi ve tds değeri biraz yükseldi o yüzde de yukarıda yazdığım gibi bu bir sorun değildir yani burada ki amaç çıkışı sıfırlamak.Sonradan beklemek suretiyle tds yükseltecek maddelere oranla daha kötü ve zararlı maddeleri ilk başta yok etmek keyifli hobiler saygılarımla 9
 35. 2 points
  dorukdemir

  Akvaryumdan Kareler

  Güncel bir kaç foto atayım dedim..
 36. 2 points
  dorukdemir

  Akvaryumdan Kareler

 37. 1 point
  halilanginer

  takaslık frogspawn mercen

  Slm, yeni parçaladığım frogspawn mercanın 5-6cm'lik olan frag'ı başka yumuşak mercanla takas düşünüyorum. Farklı renkte frogspawn,hammer gibi birşey arıyorum.
 38. 1 point
  gorkembora

  Goniopora (özel tür)

  Ersin bey için rezerve Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
 39. 1 point
  samurai

  Satılık Özel Tür Zoa Fragları - Beylikdüzü

  Selam cem, konuştuğumuz gibi. Canlı sendekinin aynısı. Onun için canlıyı yusufa ayırdırm.
 40. 1 point
  Weipro po 2310 ph ve orp monitör + ph ve orp probları hiç kullanılmadı. (Sıfır olarak bir arkadaşımdan aldım hiç kullanmadım) kutusu yok... fiyat 400 tl Bubble magus mini 60 motorlu media reaktör 150 tl (hala kullanıyorum) Yener yılmaz media reaktör motorlu. İkinci el olarak alındı hiç kullanılmadı.. fiyat 100 tl Apaptörü olmayan ve arızalı rw8 dalga motoru fiyat: 70 tl (yedek parça olarak kullanılabilir) Ozon jenaratör 400 mlgram kendinden hava pompalı timer. Fiyat: 300 tl Tetra 300w ısıtıcı( marin akvaryum fazıl beyden 2 ay önce alındı garantisi devam ediyor) adet fiyat: 50 tl iki adet var.. Lütfen pazarlık teklif etmeyin.. İletişim: 05322232610 / whatsapp Yer: istanbul / bahçelievler - şirinevler
 41. 1 point
  yoshii

  İLK KURULUM VE YARDIM

  Merhabalar Öncelikle konumuz tuz su akvaryumu adından anlaşılacağı gibi TUZLU SU yani işin kısası biraz tuzlu Ama neden kurulmasın az bütçem var yapamayız mı? Yaparız pek tabi ama sırayla şöyleki ; 1 plan: ben nasıl bir akvaryum istiyorum ve bu akvaryumda ne besleyeceğim balık mı mercan mı yoksa uyumlu olarak her ikiside olsunmu 2 ekipman: tamam ben karar verdim ne iateğime bana göre ekipman toplamaya başlıyayım 3 süre: ben istediğim ekipman için kendimi sıkmadan aylara yayarak en işlevsel en yeterli hatta 2-3 adım ötesi için ekipman alayım 3 balık 5 mercan değil de 8 balık 15 mercan da olsun ilerde diye düşünerek 4 arge ; bu süre zarfında devamlı araştırma yapıp okuyarak konulara vakıf olmak örnek kurulumlar örnek ekipmanlar el yapımı olabilecek bazı ekipmanlar vb... Sevgili hobici dostum olmayacak bir şey yok bu dünyada sadece zaman yani uygun zaman uygun hareket Şimdi nacizane bir tahmin le ikinci el ve sıfır karma kafanda ki bir tank için 2000-2500 min bir rakkama sürdürülebilir bir tankın olacağını tahmin ediyorum Sonrası canlılar vs... Saygılarımla
 42. 1 point
  zorvolkan

  Deniz'e hoşgeldim :)

  Evet arkadaşlar, korka korka da olsa deniz akvaryumu için adımları atmaya başladım. Sağolsun yakın arkadaşımın desteği ile bu işe koyulduk.Şu anda elimde ,Bubble Magus qq psAkvaryum masası mevcutAydınlatma gelecek hoparın 24w*4 adet floresanlı armatürü ( 2 adet mavi 2 adet beyaz 10 000 k)Akvaryumu yapacağız arkadan sumplu.Kurulum için arkadaşın büyük deniz akvaryumunda, kaya su kum eklecek ve sistem öyle kurulacak.Ondan sonrası Allah kerim İnşallah bende bu deniz akvaryumunda başarılı olurum Bu arada akvaryum 60*50*40 ölçülerinde olacak.
 43. 1 point
  ssakdag

  SATILIK BANNER FİSH - ANKARA

  SATILIK BANNER FİSH REEF SAFE OLUP YEM PROBLEMİ OLMAYAN ÇİFT BANNER... 0505 404 6009 FİYAT : 450 TL BOYLARI YETİŞKİN AVUÇ İÇİ KADARDIR
 44. 1 point
  zorvolkan

  Deniz'e hoşgeldim :)

  Teşekkürler hoşbulduk
 45. 1 point
  Batık_Gemi

  Yeni tank nitrat yardım. !

  Mg ve ca nedir lpslerin bagzilari mg iyi tüketiyor bagzen ca tuketimide zamanla eksiliyor haftalik %10 degisim yeterli gelmiyor ve daha da eksiliyor gerçi tanktaki canli miktarina gore değişir birde kh 8 olsun zamanla duzelirler umuyorum...
 46. 1 point
  Sarımsaklı yemle besleyin. Isı ile oynamayın. Miko Fish kullanın ayrı bir tankta.
 47. 1 point
  orkuncamlar

  Su tds

  Tam olarak anlatmak istedigim buydu tercuman oldunuz ?birde tam bilgim yoktu ama tahminen sizin dediginiz gibi dusunmustum fakat genede ögrenmek istedim o kadar farkli seylerden farkli sonuclarla karsilastim belki boyle sonucla bir yaşanmişlik wardir dusuncesi ile konuyu actim .bilmeyenlerede klavuzluk eder .yok yere surekli bitmeden su degistirmek zorunda kalmazlar ???
 48. 1 point
  Ahmet Çakır

  Katki hakkinda

  Mg, Ca ve kh normal değerlerde ise birçok markanın katkıları var corallın alg olarak kullana bilirsiniz. veya başka bir tanktan alg kaplı küçük bir parça kaya da ekleye bilirsiniz hem bakteri aşılaması olur. Bana sorarsan coralın alg azı yarar çogu zarar nedeni kayaların gözenekli yapısını zamanla kapatması.
 49. 1 point
  Batık_Gemi

  Yeni Nano Tank Kum ve Canlı Kara Kürleme

  Hayırlısı olsun tankın... Fazla birşey tutmaz bence kayalar o taşlardansa kaya üzerinde zararlı cayno - sakal yosun - istenmeyen canlılar vb. canlıların olmadığı kayalardan satın almanız sizin için daha iyi olacağına inanıyorum 6 - 7 kg kaya o tanka ideal... PS'de yeterli o tanka... Balık açısındanda acele etme derim bekleyebildiğin kadar bekle biodigest - prodobio bakteri yemi ve bakteri kültürü piyasada var istersen kullanabilirsin veya hiç kullanmadan Mercan bakacaksan 1 - 2 ay karides conch gibi canlılar bakabilirisin tercih senin sabrını zorla derim.. örneğin turbo snail - conch gibi canlıların kabuklarının içinde bir tane daha akvaryum olduğuna inanlardanım daha hızlı balık eklemeni ve döngüyü sağlarlar balık için Tuz oranını 1025e getir günlük su tüketiminde tuzun oranı yükselecektir ama tam mineral ve kuma işlemesi için tuz oranın 1025 olsun balık vs sonrası 1024e sabitlersin su değişiminde balıklarının sağlığı için oturmuş tank senin için daha stressiz balık görmeni sağlayacaktır
 50. 1 point
  zafer3885

  Aracımın Bagajında Unuttum, Bozulur mu?

  Sıkıntı olmayacaktır bence... Benım gıbı chromıslerı ve conchları unutmadıgınız ıcın sanslısınız
This leaderboard is set to Istanbul/GMT+03:00
×